17 January 2019
  • Bulgarian
  • English
КММ АД
КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

This is alternative content.

ЗА НАС

КММ - АД гр.Шумен

ImageФирма KMM АД е създадена през 1968 на територията на град Шyмен под името ЗКМ “Еньо Марковски” (завод за корабно машиностроене). От 1997 г. KMM АД е частно дружество, специализирано в областта на корабно и общо машиностроене. Промишления диапазон включва парни и водогрейни котли, топлообменици (подгреватели, охладители, кондензатори), хидрофори, цистерни, резервоари за съхранение на газове и течности под налягане, филтри (горивни, маслени, водни), конструкции от метал и други. Производственият процес е основан или на чертожни данни на клиента и разработки или собствена документация. Комбинацията от двете също е възможна.

ImageKMM АД притежава допуск от Lloyds Register, German Lloyd и BKR за извършване на заварочни работи на корабите и изработка на съдове под налягане клас 1, а голяма част от продуктите се инспектират от Bureau Veritas, DNV, NK, ABS. За целта има одобрени заварочни процедури, сертифицирани заварчици и оборудване за ръчно електродъгово заваряване, заваряване в защитна среда с CO2 и аргон. На територията на компанията е разположена лаборатория за Рентгено - лъчев и ултразвуков контрол на материали и заварочни шевове.

ImageПрез 2006 година, KMM АД е изградила система за качество ISO9001:2000, която осигурява обучение на персонала, подготовка и поддържане на конструктивна и технологична документация, входящ контрол на материали и комплектация, контрол в процеса на производство и поддържане идентичността на партидата, окончателно инспектиране, издаване на сертификати и др. През 2008 г. е въведена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

Дружеството разполага с:

Заготвителен участък 1500 кв.м. – за разкрой на листов и профилен прокат. Оборудван с машини за газово рязане, механични ножовки, ексцентър преса до 200 т., листоогъващи машини до 250 т., гилотина до 20 мм., ръбостъргателна машина с дължина 10 м., тривалови листоогъващи машини и тръбоогъваща машина.

ImageМеханичен участък 1500 кв.м. – фрези, каруселен струг с обхват до 2200 мм., бандажен струг с обхват до 3000 мм., радиално – пробивни машини, борверги с обхват до 1000х1000х2000 мм., координатно пробивна машина с ЦПУ и др.

Монтажен участък:
- три халета с обща площ 5800 кв.м., оборудвани с мостови кранове с товароподемност 20 т. 12,5 т. и обслужвана височина 5 м.;
- едно хале с площ 1700 кв.м., оборудвано с мостов кран 50 т. и обслужвана височина 10 м.;

 
НОВИНИ

Изтегли списък на упълномощените лица присъствали на годишното отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

Изтегли списък на акционерите присъствали на годишното отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

Изтегли ПРОТОКОЛ от годишното отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

Изтегли ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на Директорите на КММ АД гр.Шумен за свикване на годишно отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което ще се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

Изтегли МАТЕРИАЛИ за годишно отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което ще се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

Изтегли ПЪЛНОМОЩНО за годишно отчетно събрание на КММ АД гр.Шумен, което ще се проведе на 29.06.2018 год. от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. Мадара № 38.

***************

„КММ” АД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

Вижте целите и очакваните резултати от проекта

 ********************

На 20.06.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0407-C01/20.06.2016 г. „Подобряване на производствения капацитет в КММ АД“.

Изтегли договор за безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на производствения капацитет в КММ АД“.

*************** 

Търсим да назначим ПРОИЗВОДСТВЕН ДИРЕКТОР

***************

 
Who's Online